CO NABÍZÍME VAŠÍ MLÁDEŽI?

 

  • Chcete bližší informace o využití našich služeb ve Vašich mládežích? Zajímá Vás, jak je možné je využít pro rozvoj Vaší mládeže i ke službě mladým ve Vašem okolí?  


  • Pro vedoucí mládeží a církví máme k dispozici: 


  • // rozšiřující informace
    // reference a svědectví
    // materiály ke stažení (nahrávky, studijní materiály)
    // videa

CO NABÍZÍME VAŠIM MLADÝM VEDOUCÍM A TÝMŮM?

 

Naší touhou je podporovat práci místních mládeží. Jedním z prostředků je budování nových mladých vedoucích a týmů

– duchovním vzděláváním, praktickými zkušenostmi i vzájemným sdílením a předáváním inspirace. 

file-5171

RISE UP (VZDĚLÁVÁNÍ)

 

je služba KAM, která nabízí mladým pracovníkům a týmům:

 

RiseUp Equip  - sdílení a inspiraci v kruhu vedoucích mládeží

Rise Up konference  - vyučování a workshopy pro týmy mládeží

Journey  - roční individuální přípravu k naplnění Božího povolání

Koučing - rozhovory s koučem za účelem osobního růstu

Vzdělávací materiály

 

MISIONÁŘI 

// Co Vám nabízí KAM misionáři?

 

KAM otevírá dveře také zahraničním pracovníkům (nejčastěji z USA), kteří přijíždějí do ČR sloužit jako:

 

 

Dlouhodobí misionáři:
působí v jednotlivých KAM službách (EC, EXIT), nebo v lokální práci s mládeží při místním sboru (výuka angličtiny, vedení klubů a volnočasových aktivit pro mládež, osobní poradenství mladým).
 

 

Letní interni:

mladí lidé přijíždějící ze zahraničí jako pomocníci na letní kempy (smlouva s KAM o spolupořádání kempu obsahuje i příslib zajištění týmu internů).

file-3861