MEDAILONKY A PODPORA
PRACOVNÍKŮ / SLUŽEB

MEDAILONKY // PODPOŘIT PRACOVNÍKA

 

// Pro zobrazení osobních informací pracovníka klikni na jeho fotografii.

VEDENÍ KAM

Dušan Drabina

ddrabina@kam.cz

ředitel KAM

Karel Hennhofer

khennhofer@kam.cz

zástupce ředitele KAM

O mně:

 

Dělám vše, co je potřeba pro chod organizace, tedy zázemí, praktické i duchovní. Miluji Boha, lidi a mám rád funkčnost.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771330

 Kevin Dickson 

kdickson@kam.cz

zástupce ředitele KAM

Svou prací v Evangelizačních programech chci především inspirovat novou generaci mladých a sdílet víru v jejich komunitách prostřednictvím médií i osobních rozhovorů.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771328

 Michaela Toušková 

mtouskova@kam.cz

tajemnice

"V KAM mi říkají „koordinátorka čehokoli“ – každodenně koordinuji pracovníky, úkoly, termíny, procesy, informace, dokumenty, komunikaci s úřady… s cílem zajistit organizaci funkční zázemí - jsem tajemnice ExTeamu a vedoucí Kanceláře KAM."

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100


REGIONY / TRÉNINKY

Mat & Amy Hartman

mhartman@kam.cz

region Čechy

Rád piju dobrou kávu a sdílím ji s druhými, také mám rád dobrou zprávu o Ježíši a sdílím ji s lidmi v Jižních Čechách - jsem ambasador dobré kávy a misionář.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012331

Zach & Kara Zegan

zzegan@kam.cz

region Čechy

Ben & Sarah Robertson

brobertson@kam.cz

region Čechy

O mně: 

Ben a Sarah trénují, učí a investují do mladých vedoucích v Ústí nad Labem. Zaměřují se také na regionální učednictví v celém severozápadním regionu. Ben a Sarah jsou nadšeni, že mohou pomáhat naplňovat Velké poslání spolu s mladými vedoucími.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210460

Grek & Kori Strock

gstrock@kam.cz

region severovýchodní Čechy

Greg vede a koučuje mladé vedoucí již od roku 2006. On a jeho manželka Kori milují studování Bible, vedení, koučování a cokoli, co pomůže vybavit mladé vedoucí ke splnění Kristova poslání.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012171

Mark Krupa

mkrupa@kam.cz

region severovýchodní Čechy

Sloužím jako kouč křesťanských vedoucích. Pracuji s muži, kteří slouží mladší generaci.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012121

Kateřina Kocyan

kkocyan@kam.cz

region severní Morava

Leží mi na srdci to, aby lidé v naší zemi slyšeli evangelium a rostli v lásce k Ježíši. Myslím, že nejlepší cesta k tomu, je skrze osobní rozvoj a učednictví. Věřím tomu, že duchovní probuzení začíná v srdci jednotlivců. A právě proto sloužím v misijních týdnech Ignite, skrze které máme příležitost povzbuzovat mladé lidi k misijnímu způsobu života.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771309

Daniel Kocyan

dkocyan@kam.cz

region severní Morava

Rád se věnuji lidem a vidím, jak se na své cestě přibližují k Bohu. Jsem vděčný, že právě tomu se můžu věnovat ve své službě v regionální práci a misijních týdnech Ignite.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771309

Bogdan Lach

blach@kam.cz

region severní Morava

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771313

Brendon & Kayla Wurzel

bwurzel@kam.cz

region severní Morava

Brendon & Lucie Kaspar

bkaspar@kam.cz

region Zlín - Beskydy

Sloužím jako kouč křesťanských vedoucích. Pracuji s muži, kteří slouží mladší generaci.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012121

Tomáš Nevřela

tnevrela@kam.cz

koordinátor EDGE Sports

Mám rád sport a ze zkušenosti se sportovní službou vím, že sport je úžasný most k mladým lidem.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771320

Lucie Nevřelová

lnevrelova@kam.cz

specialista podpory EDGE Sports

Mám ráda sport a ze zkušenosti se sportovní službou vím, že sport je úžasný most k mladým lidem.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771320

Tyler Patty

tpatty@kam.cz

interní tréninky

Mám touhu vidět mladé vedoucí vyzbrojené Božím slovem aby mohli sloužit církvi efektivně. Sloužím ve vzdělávacím týmu RiseUp.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210371

Ondřej Szturc

oszturc@kam.cz

region severní Morava

Mám rád církev a záleží mi na tom, aby v církvích byli zdraví vedoucí, kteří přijímají mladé lidi a pomáhají jim využívat jejich potenciál.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771335

Jiří Jedlička

jjedlicka@kam.cz

region Jižní Morava a Vysočina

Rád vyvádím lidi z míry a otřásám jejich vírou - jsem vedoucí Journey.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771322

Michal Soukup

msoukup@kam.cz

region severní Morava

specialista tréninků

O mně:

 

Toužím vidět v českých sborech zdravé mládeže a věřím tomu, že jejich růst hodně záleží na osobnosti vedoucího. Moje role v KAM je poskytovat vedoucím mládeží pravidelnou podporu a pomoc.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771345

 

Jakub Vejmělka

jvejmelka@kam.cz

manažer Tréninků

Bůh mi dal do srdce touhu vidět mládeže a církve, které přitahují mladé lidi, přijímají je a pomahájí jim růst ve vztahu s Kristem. Rád pomáhám mladým vedoucím na cestě k tomuto cíli - jsem manažer RiseUp.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771314

EXIT

Jan Pospíšil

jpospisil@kam.cz

manažer EXIT

O mně:

 

Miluji Ježíše, lidi, hudbu, kvalitní službu, netradiční formy výuky a improvizaci.  Všechno toto mohu uplatnit jako manažer  EXIT Tour.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771327

Petra Barbořáková

pbarborakova@kam.cz

příprava na službu studiem

O mně:

 

Mám srdce pro mladou generaci a jsem ráda na správném místě.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771336

Anna Duchatschová

aduchatschova@kam.cz

specialista EXIT tréninků

V Exit Tour se budu zaměřovat na přípravu a péči o mladé lidi, kteří se rozhodly následovat Ježíše. Jsem šťastná když mohu mladým lidem přinášet nový pohled na službu a každodenní život s Ježíšem. Objevovat spolu s nimi hlubší rozměry jejich služby. Dávat jim nové výzvy. Brát je za hranice jejich komfortu. Bořit jejich strachy z navázání hlubšího rozhovoru s nevěřícími kamarády.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771343

Jiří Folta

jfolta@kam.cz

specialista EXIT tréninků

Na EXIT tréninku pomáhám mladým lidem v církvích srozumitelně komunikovat o Ježíši s jejich kamarády a poté se jim věnovat, aby zdravě duchovně rostli.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771305

Daniel Pípal

dpipal@kam.cz

specialista EXIT tréninků

Miluji práci s mladými lidmi a rád vidím jejich pokroky. Jsem trenérem v EXIT Touru.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771341

Adéla Ersepková

aersepkova@kam.cz

koordiánátor EXIT Tour

Služba mladým lidem mě naplňuje, jsem vděčná, že můžu každý den vidět Boha v akci. Jsem EXIT tour koordinátor.


DIVINE ATTRACTION

Cory & Anissa Simon

csimon@kam.cz

asimon@kam.cz

Divine Attraction

O mně:

 

CORY:
Dělám to, co miluji, a přitom propojuji lidi s Ježíšem.

ANISSA:
Spolu se svým manželem - frontmanem skupiny Divine Attraction - jsem zapojená do týmu EXIT Tour.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012380

Brian Bothwell

bbothwell@kam.cz

Divine Attraction

O mně:

 

Miluji profesionalitu a vysokou úroveň všeho, co souvisí s hudbou. Mám hlubokou lásku k mladé generaci a přál bych si vidět, jak mezi mladými křesťany roste hudební kultura a rozšiřuje se její vliv. 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012390

Marek Dušek

mdusek@kam.cz

specialista médii
a komunikace pro DA

Mára už v KAMu slouží několik let. Po ročním internshipu se oženil a přestěhoval do Ostrvy se svou ženou Kseniyou a nastoupil na plný úvazek rozdělen do několika služeb. Moderoval školní programy ve službě Exit Tour, natáčel a fotil pro národní tým Fusion a pomáhal s médii americké skupině Divine Attraction. Jeho žena slouží od dubna 2019 na plný úvazek v mezinárodním týmu Josiah Venture jako šikovná administrátorka a Mára je od Června 2019 na plný úvazek ve službě Divine Attraction, kde vede média a komunikaci. Kapela Divine Attracion je v Česku už více jak 4 roky a pomáhá KAMu a místním církvím otevírat dveře pro evangelium  asdílet jej, organizvat příležitosti pro místní mládeže se s novými mladými lidmi a skrze svoji hudbu se sdílejí o naději a svojí víře, která silně ovlivńuje jejich tvorbu textů.

 

 

 

 FUSION

Milan Szturc

mszturc@kam.cz

manažer Fusion

O mně:

 

Jsem živoucím důkazem toho, že mladým lidem mohou efektivně sloužit i lidé, u nichž mládí zcela jistě již dávno proběhlo :-) Pro nejbližší roky si přejeme, aby Fusion mohl existovat v každém kraji naší země. Ne kvůli Fusion samotnému, ale kvůli tomu, co přináší do životů lidí - nejen těch mladých...

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771303.

Filip Szturc

fszturc@kam.cz

specialista propagace Fusion

O mně:

 

Bůh mi dal nadšení a talent pro hudbu a pro mladé lidi. Mým snem je, aby každý Čech měl přístup ke srozumitelnému evangeliu.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771301

Josh Dietz

jdietz@kam.cz

Fusion misionář

O mně:

 

Josh slouží ve Fusion na celostátní úrovni. Pomáhá zakládat nové Fusion sbory a podporovat vedoucí již existujících sborů. Nyní slouží v Havířově, kde si buduje vztahy s mládeží.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210190

Noemi Bednarzová

nbednarzova@kam.cz

koordinátor Fusion

O mně:

 

Miluji hudbu a práci s mladými lidmi, rovněž miluji tabulky a čísla, a proto pracuji jako koordinátorka ve Fusion, kde je všechno v jednom.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771302


CAMPS 

Landen & Jana Llamas

lllamas@kam.cz

manažeři Camps

O mně:

 

English campy jsou moje srdcovka a díky své práci se můžu podílet na všech kempech v České republice. Organizování a práce s tabulkami mě baví a jsem ráda, že díky tomu můžu usnadňovat práci mládežím, které se mohou pak soustředit na budování vztahů se studenty a neřešit příliš složité administrativní a logistické věci.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012400

Jonathan Rosen

jrosen@kam.cz

koordinátor internů a STT

O mně:

 

Pracuji v English Camps a zapojuji se do místní práce s mládeží v Ostravě. Učím mladé vedoucí, jak využívat English Camps jako nástroj k srdcím mladých lidí, a připravuji studenty, aby mohli na kempech pomáhat jako letní interni.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771323

Veronika Rosen

 vbalnarova@kam.cz

koordinátor Camps

Jsem vděčná, že skrze službu Camps mohu pracovat s mladými lidmi a pomáhat organizovat kempy v ČR - jsem koordinátorka Camps. 

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771323

Jessica Wurzel

 jwurzel@kam.cz

specialista internů 

O mně:

 

Jessica věří, že mladí lidé jsou učenliví a vášniví. Ráda mentoruje vysokoškoláky ze Spojených států i Čech k hlubšímu poznání Ježíše. Pomáhá trénovat tyto interny, aby posílili české vedoucí mládeží, aby se stali Ježíšovými učedníky.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771330

 

ŠKOLA PRO ŽIVOT

Jan Kuklínek

jkuklinek@kam.cz

garant Školy pro Život

O mně:

 

Mojí velkou touhou je vidět duchovní proměnu ve školách. Velmi si vážím každého křesťanského učitele, lektora vedoucího mládeže, který se věnuje mladým lidem a dává jim naději pro život.

Miluji pohled na život z vrcholků hor a jsme moc rád, že mohu vést tým spolupracovníků v KAM oddělení - Škola pro Život, jehož posláním je podporovat křesťanské učitele a lektory.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771317

Vít Pospíšil

vpospisil@kam.cz

manažer Školy pro Život

O mně:

 

Baví mě organizace projektů, které mají smysl a rád propojuji lidi, kteří mají společné zájmy. Miluji přírodu, sport a dlouhé jízdy autem. Našel jsem poklad v Ježíši a jsem vděčný za svoji manželku a rodinu.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbol 777515

Dušan Drabina

ddrabina@kam.cz

ředitel EV o.p.s.

Hana Martináková

hmartinakova@kam.cz

zást. ředitele EV o.p.s.
komunikace ŠpŽ

O mně:

 

Toužím vidět proměněnou společnost v ČR, převážně oblast školství.
Mám na srdci podporu pedagogů v jejich práci, proto pracuji jako zástupce ředitele v obecně prospěšné společnosti Etická výchova, jako koordinátor Sítě křesťanských učitelů a zajišťuji komunikaci v oddělení Škola pro Život.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771348

Petra Burdová

pburdova@kam.cz

koordinátor projektu
Komenský 2020

O mně:

Jsem učitelka a své povolání vnímám jako poslání. Mám ráda mladé lidi a jsem nadšená z jejich potenciálu, který mohou uvolnit a rozvíjet, pokud mají důvěru a dobrého průvodce. Velmi ráda druhé povzbuzuji a podporuji, nejinak tomu bude i v  projektu Komenský 2020, ke kterému jsem se připojila jako koordinátorka pro školy.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u FIO banky.

// Číslo účtu je: 220100734/2010, číslo variabilního symbol 7771349

Jan Rokosz

jrokosz@kam.cz

specialista projektu Komenský 2020

O mně:

 

Komenského myšlenky mě vždy fascinovaly. O to větší mám radost, že můžu být součástí projektu, který má potenciál přinést změnu do naší společnosti, propojit školy a církve a zasáhnout evangeliem mladé lidi. Jsem asistent manažera projektu Komenský 2020.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbol 7771318

Ladislav Hanuš

lhanus@kam.cz

specialista Síťe kř. učitelů

 

O mně:

 

Hlásám rád zprávu o Pánu Ježíši a baví mě učitelské řemeslo - jsem koordinátorem Sítě křesťanských učitelů, ve které sdílíme zkušenosti, povzbuzení, výukové materiály a modlitby.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771334

Miriam Paszová

mpaszova@kam.cz

manažer vzdělávání ŠpŽ

 

O mně:

 

Miluji lidi "velké i malé", ráda se s nimi sdílím a nedělá mi problém komunikovat a propojovat - jsem koordinátor oddělení Škola pro život a mentor na Journey.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771321

Samuel Húšť

shust@kam.cz

koordinátor Školy pro Život

 

Mám rád mladé lidi a jsem nadšen, když vidím, jak dělají pokroky a sdílejí své životy s lidmi kolem sebe. Baví mně organizovat projekty. Jsem koordinátor oddělení Škola pro život a mentor pro Jižní Moravu.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771310

KANCELÁŘ

Kateřina Kabut

kkabut@kam.cz

specialista HR, administrativa

O mně:

 

Ráda sloužím mladým lidem skrz Biblické skupinky a Fusion službu v našem městě. Zároveň mám ráda organizaci a podporu ostatních misionářů. Proto pracuji jako HR specialista v KAM. Abych mohla podporovat službu mladým lidem po celé České republice.

 

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. // // Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771319

Radoslava Šticová

rsticova@kam.cz

finanční manažer

O mně:

Pán mě vybavil dovedností vyznat se ve financích a zároveň také touhou, aby se mladým lidem tady v České Republice hlásalo pravdivé evangelium v láskyplné atmosféře pokoje. V KAM se mi podařilo spojit obojí a navíc jsem dostala bonusem partu skvělých a nadšených lidí.

 


 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771346

Veronika Jiříková

vjirikova@kam.cz

specialista PPS, admin. práce

O mně:

 

V kanceláři KAM mám na starost administrativní zázemí organizace, privátní podnikovou síť T-Mobile a část účetnictví.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100

KOMUNIKACE A IT

Pavlína Bujoková

pbujokova@kam.cz

manažer Komunikace KAM

O mně:

 

Komunikaci vnímám jako více strannou interakci. Pokud informace zůstanou jen u zdroje, nemá práce s lidmi smysl. Jako manažer komunikace přicházím se strategickými plány, jak efektivně komunikovat a reagovat na potřeby našich cílových skupin. Žijeme v době, kdy je každý z nás zahlcen obrovským množstvím informací. O to více vnímám, že by vše mělo být pečlivě promyšlené.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbolu 7771307

Jiří Hoffmann

jhoffmann@kam.cz

specialista designu

O mně:

 

Rád hledám kreativní způsoby, jak vizuálně komunikovat s mladými lidmi a o mladých lidech dneška a jak jim jasným a srozumitelným způsobem přiblížit aktivity a služby KAM. Jsem specialista designu.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbolu 7771312

Tyrel Good

tgood@kam.cz

specialista médií

O mně:

 

Miluji cestování a mám vášeň pro sdílení evangelia skrze filmy a fotografování. V komunikaci jsem specialista v oblasti médií.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210161

Filip Hradil

fhradil@kam.cz

IT specialista

O mně: 

 

Mám rád, když všem v KAM stále fungují okna, a já jsem ten, kdo je neustále maže a seřizuje - jsem IT specialista.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100

Josh Nelson

jnelson@kam.cz

fundraising development

O mně: 

Opustil jsem Havaj, abych přijel do ČR pracovat s mladými lidmi a pomáhat budovat nové mladé vedoucí.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771304

KC MALENOVICE

Radek Hlavsa

reditel@malenovice.com

ředitel KC Malenovice

O mně:

 

Rád pečuji o druhé a se skvělými spolupracovníky, smyslem pro humor a nádherným výhledem z kanceláře Konferenčního centra Malenovice mi v tom nic nezabrání.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771400

Martina Lachová

provozni@malenovice.com

provozní KC Malenovice

O mně:

 

Hledám v lidech potenciál a snažím se ho rozvinout na maximum. Jsem provozní Konferenčního centra Malenovice.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771400PRACOVNÍCI V PŘÍPRAVĚ

Tomáš Toušek

 ttousek@kam.cz

EDGE Sports

O mně:

 

Jsem sportovec celou svou duší a moc si to užívám, předevsím pak ultimate frisbee. Stejně tak jsem cele oddán Pánu Bohu. Propojení těchto dvou rovin vnímám jednak jako přirozenou věc pro sebe, tak i jako Boží zázrak a vedení. 
 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771350

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍCI
(Josiah Venture)

Fanny Dinh Minh

fdinh@josiahventure.com

JV Edge Sports

Jsem velmi soutěživý člověk, který miluje nejvíce týmové sporty. Proto jsem nadšená, že mohu být součástí Mezinárodní služby Edge Sports, jejímž cílem je především pomoci vedoucím a trenérům, jak dobře motivovat, neustále věřit a vkládat životní hodnoty do srdcí mladých lidí. Nejde nám jenom o to, jak hrají na hřišti, ale především v životě.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771339

Kateřina Tichá

kticha@josiahventure.com

JV Communications Team

Mám ráda kreativitu, zorganizované a uspořádané věci, ale také mě baví komunikace s lidmi. Proto jsem šťastná tam, kde jsem - mezinárodní JV Communications Team, který má možnost z pozadí pohánět Boží hnutí mezi mladými lidmi, které je rozšířené už po 14 zemích Evropy a pomáhat jej kreativně zachytit a sdílet s ostatními, třeba jako jste vy.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771344

Terry & Hanka English

tenglish@josiahventure.com

JV Fusion

Jan Kabut

hkabut@josiahventure.com

JV Communications Team

Sloužím mladým lidem v našem městě skrz Fusion, Biblické skupinky a v místním sboru. Skrze grafickou práci podporuji ostatní misionáře ve všech 14 zemích Evropy, kde Josiah Venture působí.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771319

Anna Janoušková

ajanouskova@josiahventure.com

koordinátor

Napomáhám osobnímu růstu, rozvoji kritického myšlení a akademických znalostí v oblasti "misiologie" u studentů bakalářského programu na ForMission College. Jsem koordinátorkou multikulturního modulu.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771340

Tomáš Zářický

tzaricky@josiahventure.com

specialista komunikace s UK sbory

Jsem velmi soutěživý člověk, který miluje nejvíce týmové sporty. Proto jsem nadšená, že mohu být součástí Mezinárodní služby Edge Sports, jejímž cílem je především pomoci vedoucím a trenérům, jak dobře motivovat, neustále věřit a vkládat životní hodnoty do srdcí mladých lidí. Nejde nám jenom o to, jak hrají na hřišti, ale především v životě.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771326

Kseniya Dušková

kduskova@josiahventure.com

JV Communications Team