MEDAILONKY A PODPORA
PRACOVNÍKŮ / SLUŽEB

MEDAILONKY // PODPOŘIT PRACOVNÍKA

 

// Pro zobrazení osobních informací pracovníka klikni na jeho fotografii.

VEDENÍ KAM


Dušan Drabina

ddrabina@kam.cz

Ředitel KAM

Karel Hennhofer

khennhofer@kam.cz

Zástupce ředitele KAM

O mně:

 

Dělám vše, co je potřeba pro chod organizace, tedy zázemí, praktické i duchovní. Miluji Boha, lidi a mám rád funkčnost.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771330

 Kevin Dickson 

kdickson@kam.cz

Zástupce ředitele KAM

Svou prací v Evangelizačních programech chci především inspirovat novou generaci mladých a sdílet víru v jejich komunitách prostřednictvím médií i osobních rozhovorů.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771328


EXIT

Jan Pospíšil

jpospisil@kam.cz

manažer EXIT

O mně:

 

Miluji Ježíše, lidi, hudbu, kvalitní službu, netradiční formy výuky a improvizaci.  Všechno toto mohu uplatnit jako manažer  EXIT Tour.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771327

Petra Barbořáková

pbarborakova@kam.cz

koordinátor EXIT Tour

O mně:

 

Mám srdce pro mladou generaci a jsem ráda na správném místě. Jsem koordinátor EXIT Tour. 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771336

Alexandra Zemanová

azemanova@kam.cz

koordinátor EXIT Tour

 

Jsem Bohu velmi vděčná za to, že si mě povolal do služby, kde mohu naplno využít svá obdarování a zároveň být obklopena lidmi, kteří také milují, co dělají. Jsem koordinátor EXIT Tour.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771342

Anna Duchatschová

aduchatschova@kam.cz

specialista EXIT tréninků

V Exit Tour se budu zaměřovat na přípravu a péči o mladé lidi, kteří se rozhodly následovat Ježíše. Jsem šťastná když mohu mladým lidem přinášet nový pohled na službu a každodenní život s Ježíšem. Objevovat spolu s nimi hlubší rozměry jejich služby. Dávat jim nové výzvy. Brát je za hranice jejich komfortu. Bořit jejich strachy z navázání hlubšího rozhovoru s nevěřícími kamarády.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771343

 

Bogdan Lach

blach@kam.cz

specialista EXIT tréninků

O mně:

 

Miluji, když vidím mladé lidi, jak sdílejí své životy s lidmi kolem sebe. A přitom před týdnem by o tom ani nesnili. Ale Bůh něco udělal… I k tomu slouží EXIT tréninky.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771313

Jiří Folta

jfolta@kam.cz

specialista EXIT tréninků

O mně: 

Na EXIT tréninku pomáhám mladým lidem v církvích srozumitelně komunikovat o Ježíši s jejich kamarády a poté se jim věnovat, aby zdravě duchovně rostli.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771305

Daniel Pípal

dpipal@kam.cz

specialista EXIT tréninků

O mně:

 

Miluji práci s mladými lidmi a rád vidím jejich pokroky. Jsem trenérem v EXIT Touru.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771341

 

Marek a Kseniya Duškovi

mdusek@kam.cz

specialista médií EXIT/Fusion

O mně:

 

Jsme vděčni Bohu za příležitost mu sloužit hned na začátku našeho manželství. Těšíme se na práci v Exitu, kde média budeme využívat i k něčemu jinému než ke shánění lajků, ale i k tomu abychom lidem ukazovali na Krista a jeho lásku.

Marek pracuje jako mediální specialista, moderátor a designer. 

Kseniya vstupuje do Exitu jako dobrovolník, aby pomáhala s médii a vedla angličtinu. 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771333

Cory & Anissa Simon

csimon@kam.cz

asimon@kam.cz

Divine Attraction

O mně:

 

CORY:
Dělám to, co miluji, a přitom propojuji lidi s Ježíšem.

ANISSA:
Spolu se svým manželem - frontmanem skupiny Divine Attraction - jsem zapojená do týmu EXIT Tour.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012380

Brian Bothwell

bbothwell@kam.cz

Divine Attraction

O mně:

 

Miluji profesionalitu a vysokou úroveň všeho, co souvisí s hudbou. Mám hlubokou lásku k mladé generaci a přál bych si vidět, jak mezi mladými křesťany roste hudební kultura a rozšiřuje se její vliv. 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012390FUSION

Milan Szturc

mszturc@kam.cz

manažer Fusion

O mně:

 

Jsem živoucím důkazem toho, že mladým lidem mohou efektivně sloužit i lidé, u nichž mládí zcela jistě již dávno proběhlo :-) Pro nejbližší roky si přejeme, aby Fusion mohl existovat v každém kraji naší země. Ne kvůli Fusion samotnému, ale kvůli tomu, co přináší do životů lidí - nejen těch mladých...

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771303.

Filip Szturc

fszturc@kam.cz

specialista propagace Fusion

O mně:

 

Bůh mi dal nadšení a talent pro hudbu a pro mladé lidi. Mým snem je, aby každý Čech měl přístup ke srozumitelnému evangeliu.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771301

Josh Dietz

jdietz@kam.cz

Fusion misionář

O mně:

 

Josh slouží ve Fusion na celostátní úrovni. Pomáhá zakládat nové Fusion sbory a podporovat vedoucí již existujících sborů. Nyní slouží v Havířově, kde si buduje vztahy s mládeží.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210190

Noemi Bednarzová

nbednarzova@kam.cz

koordinátor Fusion

O mně:

 

Miluji hudbu a práci s mladými lidmi, rovněž miluji tabulky a čísla, a proto pracuji jako koordinátorka ve Fusion, kde je všechno v jednom.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771302

CAMPS 

Landen & Jana Llamas

lllamas@kam.cz

manažeři Camps

O mně:

 

English campy jsou moje srdcovka a díky své práci se můžu podílet na všech kempech v České republice. Organizování a práce s tabulkami mě baví a jsem ráda, že díky tomu můžu usnadňovat práci mládežím, které se mohou pak soustředit na budování vztahů se studenty a neřešit příliš složité administrativní a logistické věci.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012400

Jonathan Rosen

jrosen@kam.cz

koordinátor internů a STT

O mně:

 

Pracuji v English Camps a zapojuji se do místní práce s mládeží v Ostravě. Učím mladé vedoucí, jak využívat English Camps jako nástroj k srdcím mladých lidí, a připravuji studenty, aby mohli na kempech pomáhat jako letní interni.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012351

Veronika Rosen

 vbalnarova@kam.cz

koordinátor Camps

Jsem vděčná, že skrze službu Camps mohu pracovat s mladými lidmi a pomáhat organizovat kempy v ČR - jsem koordinátorka Camps. 

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771323

Jessica Wurzel

 jwurzel@kam.cz

specialista internů 

O mně:

 

Jessica věří, že mladí lidé jsou učenliví a vášniví. Ráda mentoruje vysokoškoláky ze Spojených států i Čech k hlubšímu poznání Ježíše. Pomáhá trénovat tyto interny, aby posílili české vedoucí mládeží, aby se stali Ježíšovými učedníky.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771330

 

EDGE SPORTS

Tomáš Nevřela

tomas.nevrela@centrum.cz

koordinátor EDGE Sports

O mně:

 

Mám rád sport a ze zkušenosti se sportovní službou vím, že sport je úžasný most k mladým lidem.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771320

Lucie Nevřelová

lnevrelova@kam.cz

specialista podpory EDGE Sports

 


 

TRÉNINKY/REGIONY

Ondřej Szturc

oszturc@kam.cz

regionální pracovník MS

O mně:

 

Mám rád církev a záleží mi na tom, aby v církvích byli zdraví vedoucí, kteří přijímají mladé lidi a pomáhají jim využívat jejich potenciál.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771335

 

Jakub Vejmělka

jvejmelka@kam.cz

manažer Tréninků

O mně:

 

Bůh mi dal do srdce touhu vidět mládeže a církve, které přitahují mladé lidi, přijímají je a pomahájí jim růst ve vztahu s Kristem. Rád pomáhám mladým vedoucím na cestě k tomuto cíli - jsem manažer RiseUp.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771314

Jiří Jedlička

jjedlicka@kam.cz

regionální pracovník JM-VY

O mně:

 

Rád vyvádím lidi z míry a otřásám jejich vírou - jsem vedoucí Journey.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771322

Tyler Patty

tpatty@kam.cz

manažer Journey

O mně:

 

Mám touhu vidět mladé vedoucí vyzbrojené Božím slovem aby mohli sloužit církvi efektivně. Sloužím ve vzdělávacím týmu RiseUp.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210371

Anna Janoušková

ajanouskova@kam.cz

specialista podpory Tréninky/Journey

O mně:

 

Napomáhám osobnímu růstu mladých křesťanů  skrze praktické stáže v českých i zahraničních sborech, kde mají možnost nabýt nové zkušenosti v novém prostředí – jsem koordinátorkou Journey/RiseUp.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771340

Michal Soukup

msoukup@kam.cz

regionální pracovník,

specialista tréninků

O mně:

 

Toužím vidět v českých sborech zdravé mládeže a věřím tomu, že jejich růst hodně záleží na osobnosti vedoucího. Moje role v KAM je poskytovat vedoucím mládeží pravidelnou podporu a pomoc.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771345

 


ŠKOLA PRO ŽIVOT

Jan Kuklínek

jkuklinek@kam.cz

garant Školy pro Život

O mně:

 

Mojí velkou touhou je vidět duchovní proměnu ve školách. Velmi si vážím každého křesťanského učitele, lektora vedoucího mládeže, který se věnuje mladým lidem a dává jim naději pro život.

Miluji pohled na život z vrcholků hor a jsme moc rád, že mohu vést tým spolupracovníků v KAM oddělení - Škola pro Život, jehož posláním je podporovat křesťanské učitele a lektory.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771317

Vít Pospíšil

vpospisil@kam.cz

manažer Školy pro Život

O mně:

 

Baví mě organizace projektů, které mají smysl a rád propojuji lidi, kteří mají společné zájmy. Miluji přírodu, sport a dlouhé jízdy autem. Našel jsem poklad v Ježíši a jsem vděčný za svoji manželku a rodinu.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbol 777515

Dušan Drabina

ddrabina@kam.cz

ředitel EV o.p.s.

Hana Martináková

hmartinakova@kam.cz

zást. ředitele EV o.p.s.
komunikace ŠpŽ

O mně:

 

Toužím vidět proměněnou společnost v ČR, převážně oblast školství.
Mám na srdci podporu pedagogů v jejich práci, proto pracuji jako zástupce ředitele v obecně prospěšné společnosti Etická výchova, jako koordinátor Sítě křesťanských učitelů a zajišťuji komunikaci v oddělení Škola pro Život.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771348

Jan Rokosz

jrokosz@kam.cz

specialista projektu Komenský 2020

O mně:

 

Komenského myšlenky mě vždy fascinovaly. O to větší mám radost, že můžu být součástí projektu, který má potenciál přinést změnu do naší společnosti, propojit školy a církve a zasáhnout evangeliem mladé lidi. Jsem asistent manažera projektu Komenský 2020.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbol 7771318

Ladislav Hanuš

lhanus@kam.cz

specialista Síťe kř. učitelů

 

O mně:

 

Hlásám rád zprávu o Pánu Ježíši a baví mě učitelské řemeslo - jsem koordinátorem Sítě křesťanských učitelů, ve které sdílíme zkušenosti, povzbuzení, výukové materiály a modlitby.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771334

Miriam Paszová

mpaszova@kam.cz

manažer vzdělávání ŠpŽ

 

O mně:

 

Miluji lidi "velké i malé", ráda se s nimi sdílím a nedělá mi problém komunikovat a propojovat - jsem koordinátor oddělení Škola pro život a mentor na Journey.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771321

Samuel Húšť

shust@kam.cz

koordinátor Školy pro Život

 

Mám rád mladé lidi a jsem nadšen, když vidím, jak dělají pokroky a sdílejí své životy s lidmi kolem sebe. Baví mně organizovat projekty. Jsem koordinátor oddělení Škola pro život a mentor pro Jižní Moravu.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771310

Petra Burdová

pburdova@kam.cz

koordinátor projektu Komenský 2020

O mně:

Jsem učitelka a své povolání vnímám jako poslání. Mám ráda mladé lidi a jsem nadšená z jejich potenciálu, který mohou uvolnit a rozvíjet, pokud mají důvěru a dobrého průvodce. Velmi ráda druhé povzbuzuji a podporuji, nejinak tomu bude i v  projektu Komenský 2020, ke kterému jsem se připojila jako koordinátorka pro školy.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u FIO banky.

// Číslo účtu je: 220100734/2010, číslo variabilního symbol 7771349

 

 

 

 

 

 

KANCELÁŘ

Michaela Toušková

mtouskova@kam.cz

manažer Kanceláře KAM

O mně:

 

V KAM mi říkají „koordinátorka čehokoli“ – každodenně koordinuji pracovníky, úkoly, termíny, procesy, informace, dokumenty, komunikaci s úřady… s cílem zajistit organizaci funkční zázemí - jsem vedoucí Kanceláře KAM.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100

Kateřina Kabut

kkabut@kam.cz

specialista HR, administrativa

O mně:

 

Ráda sloužím mladým lidem skrz Biblické skupinky a Fusion službu v našem městě. Zároveň mám ráda organizaci a podporu ostatních misionářů. Proto pracuji jako HR specialista v KAM. Abych mohla podporovat službu mladým lidem po celé České republice.

 

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. // // Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771319

Radoslava Šticová

rsticova@kam.cz

finanční manažer

O mně:

Pán mě vybavil dovedností vyznat se ve financích a zároveň také touhou, aby se mladým lidem tady v České Republice hlásalo pravdivé evangelium v láskyplné atmosféře pokoje. V KAM se mi podařilo spojit obojí a navíc jsem dostala bonusem partu skvělých a nadšených lidí.

 


 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771346

Lenka Siwá

lsiwa@kam.cz

účetní

O mně:

 

Jsem na svém místě v pravý čas a pravou chvíli, aby hodnoty, které mi byly svěřené, splnily účel, ke kterému byly určené -  jsem pokladní a účetní kanceláře KAM.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100

Veronika Jiříková

vjirikova@kam.cz

specialista PPS, admin. práce

O mně:

 

V kanceláři KAM mám na starost administrativní zázemí organizace, privátní podnikovou síť T-Mobile a část účetnictví.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100

Kateřina Kocyan

kkocyan@kam.cz

HR manažer

Leží mi na srdci to, aby lidé v naší zemi slyšeli evangelium. Zároveň moc ráda pracuju s lidmi a přemýšlím, jaké jsou jejich dary a potenciál.

Věřím, že jako HR manažerka v KAM můžu obojí skloubit. 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771309

KOMUNIKACE A IT

Pavlína Bujoková

pbujokova@kam.cz

manažer Komunikace KAM

O mně:

 

Komunikaci vnímám jako více strannou interakci. Pokud informace zůstanou jen u zdroje, nemá práce s lidmi smysl. Jako manažer komunikace přicházím se strategickými plány, jak efektivně komunikovat a reagovat na potřeby našich cílových skupin. Žijeme v době, kdy je každý z nás zahlcen obrovským množstvím informací. O to více vnímám, že by vše mělo být pečlivě promyšlené.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbolu 7771307

Jiří Hoffmann

jhoffmann@kam.cz

specialista designu

O mně:

 

Rád hledám kreativní způsoby, jak vizuálně komunikovat s mladými lidmi a o mladých lidech dneška a jak jim jasným a srozumitelným způsobem přiblížit aktivity a služby KAM. Jsem specialista designu.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbolu 7771312

Tyrel Good

tgood@kam.cz

specialista médií

O mně:

 

Miluji cestování a mám vášeň pro sdílení evangelia skrze filmy a fotografování. V komunikaci jsem specialista v oblasti médií.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210161

Filip Hradil

fhradil@kam.cz

IT specialista

O mně: 

 

Mám rád, když všem v KAM stále fungují okna, a já jsem ten, kdo je neustále maže a seřizuje - jsem IT specialista.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100

Josh Nelson

jnelson@kam.cz

fundraising development

O mně: 

Opustil jsem Havaj, abych přijel do ČR pracovat s mladými lidmi a pomáhat budovat nové mladé vedoucí.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771304

KC MALENOVICE


Radek Hlavsa

reditel@malenovice.com

ředitel KC Malenovice

O mně:

 

Rád pečuji o druhé a se skvělými spolupracovníky, smyslem pro humor a nádherným výhledem z kanceláře Konferenčního centra Malenovice mi v tom nic nezabrání.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771400

Martina Lachová

provozni@malenovice.com

provozní KC Malenovice

O mně:

 

Hledám v lidech potenciál a snažím se ho rozvinout na maximum. Jsem provozní Konferenčního centra Malenovice.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771400MISIONÁŘI

Petr Božoň

pbozon@kam.cz

Hiring manager (US)
JV-KAM s.r.o.

Kevin & Daniela Dickson

kdickson@kam.cz

JV misionáři, Český Těšín

KEVIN: Svou prací v KAM chci především inspirovat novou generaci mladých a sdílet víru v jejich komunitách prostřednictvím médií i osobních rozhovorů. DANIELA: Moji práci charakterizují "3 P" : Podpora - Pohoštění - Péče. Jsem specialista podpory evangelizačních programů.

Matt & Amy Hartman

mhartman@kam.cz

JV misionáři, Písek

O mně:

 

Rád piju dobrou kávu a sdílím ji s druhými, také mám rád dobrou zprávu o Ježíši a sdílím ji s lidmi v Jižních Čechách - jsem ambasador dobré kávy a misionář.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012331

Mark Krupa

mkrupa@kam.cz

koučink, JV misionář

O mně: 

Sloužím jako kouč křesťanských vedoucích. Pracuji s muži, kteří slouží mladší generaci.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012121

Landen & Jana Llamas

lllamas@kam.cz

JV misionáři, Český Těšín

O mně: 

 

LANDEN:

Vždycky mě nadchne studium Bible a Fitness. Jak to jde dohromady? - Pomáhám mladým lidem být silní, jak fyzicky, tak duchovně. 

 

 JANA:
Miluji studium Bible a čaj. Travím spoustu času s mladými lidmi: pijeme čaj a objevujeme spolu, jak je Bůh úžasný. 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012400

Josh & Zuzi Nelson

jnelson@kam.cz

JV misionáři

O mně: 

Opustil jsem Havaj, abych přijel do ČR pracovat s mladými lidmi a pomáhat budovat nové mladé vedoucí.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771304

Brad & Lucie Kaspar

bkaspar@kam.cz

JV misionáři, Vsetín

O mně: 

Mezinárodní tým (Američan a Češka) se snaží nejen na Valašsku pomáhat nejen mladým lidem dělat dobrá rozhodnutí.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012151

 

Dave & Geri Fuehring

dfuehring@kam.cz

JV misionáři, Olomouc

O mně:

 

Milujeme budování mladých vůdčích osobností a sloužíme v místním sboru v Olomouci. Přináší nám velkou radost podporovat vysokoškolské studenty, kteří milují Ježíše a chtějí sdílet svou víru se svými spolužáky.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012341

Dan & Kim  Johnson

djohnson@kam.cz

JV misionáři, Olomouc

O nás: 

 

Staráme se o vysokoškoláky v Olomouci.  Jsme lokalní misionaři.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012191

Greg & Kori Strock

gstrock@kam.cz

JV misionáři, Písek

Greg vede a koučuje mladé vedoucí již od roku 2006. On a jeho manželka Kori milují studování Bible, vedení, koučování a cokoli, co pomůže vybavit mladé vedoucí ke splnění Kristova poslání.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012171

Zach & Kara Zegan

zzegan@kam.cz
JV misionáři, Praha 6

Tyler & Lara Patty

tpatty@kam.cz

JV misionář, Ostrava

O nás: 

Žijeme v Ostravě, abychom podporovali mladé vedoucí k naplnění Kristova poslání skrz lokální církev. Tyler rád studuje Bibli s mladými lidmi, a Lara ráda lidem slouží pohostinností kolem našeho stolu. 

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210371

 

Ben & Sarah Robertson

brobertson@kam.cz

JV misionáři, Ústí n. Labem

O mně: 

Ben a Sarah trénují, učí a investují do mladých vedoucích v Ústí nad Labem. Zaměřují se také na regionální učednictví v celém severozápadním regionu. Ben a Sarah jsou nadšeni, že mohou pomáhat naplňovat Velké poslání spolu s mladými vedoucími.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210460

PRACOVNÍCI V PŘÍPRAVĚ

Tomáš Toušek

 ttousek@kam.cz

EDGE Sports

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍCI
(Josiah Venture)

Fanny Dinh Minh

fdinh@josiahventure.com

JV Edge Sports

Jsem velmi soutěživý člověk, který miluje nejvíce týmové sporty. Proto jsem nadšená, že mohu být součástí Mezinárodní služby Edge Sports, jejímž cílem je především pomoci vedoucím a trenérům, jak dobře motivovat, neustále věřit a vkládat životní hodnoty do srdcí mladých lidí. Nejde nám jenom o to, jak hrají na hřišti, ale především v životě.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771339

Kateřina Tichá

kticha@josiahventure.com

JV Communications Team

Mám ráda kreativitu, zorganizované a uspořádané věci, ale také mě baví komunikace s lidmi. Proto jsem šťastná tam, kde jsem - mezinárodní JV Communications Team, který má možnost z pozadí pohánět Boží hnutí mezi mladými lidmi, které je rozšířené už po 14 zemích Evropy a pomáhat jej kreativně zachytit a sdílet s ostatními, třeba jako jste vy.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771344

Terry & Hanka English

tenglish@josiahventure.com

JV Fusion

Jan Kabut

hkabut@josiahventure.com

JV Communications Team

Sloužím mladým lidem v našem městě skrz Fusion, Biblické skupinky a v místním sboru. Skrze grafickou práci podporuji ostatní misionáře ve všech 14 zemích Evropy, kde Josiah Venture působí.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771319

Tomáš Zářický

tzaricky@josiahventure.com

specialista komunikace s UK sbory

Jsem velmi soutěživý člověk, který miluje nejvíce týmové sporty. Proto jsem nadšená, že mohu být součástí Mezinárodní služby Edge Sports, jejímž cílem je především pomoci vedoucím a trenérům, jak dobře motivovat, neustále věřit a vkládat životní hodnoty do srdcí mladých lidí. Nejde nám jenom o to, jak hrají na hřišti, ale především v životě.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771339