MEDAILONKY A PODPORA
PRACOVNÍKŮ / SLUŽEB

MEDAILONKY // PODPOŘIT PRACOVNÍKA

 

// Pro zobrazení osobních informací pracovníka klikni na jeho fotografii.

VEDENÍ KAM

Dušan Drabina

ddrabina@kam.cz

ředitel KAM

Karel Hennhofer

khennhofer@kam.cz

zástupce ředitele KAM

O mně:

 

Dělám vše, co je potřeba pro chod organizace, tedy zázemí, praktické i duchovní. Miluji Boha, lidi a mám rád funkčnost.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771330

 Kevin Dickson 

kdickson@kam.cz

zástupce ředitele KAM

Svou prací v Evangelizačních programech chci především inspirovat novou generaci mladých a sdílet víru v jejich komunitách prostřednictvím médií i osobních rozhovorů.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771328

 Michaela Toušková 

mtouskova@kam.cz

tajemnice

"V KAM mi říkají „koordinátorka čehokoli“ – každodenně koordinuji pracovníky, úkoly, termíny, procesy, informace, dokumenty, komunikaci s úřady… s cílem zajistit organizaci funkční zázemí - jsem tajemnice ExTeamu a vedoucí Kanceláře KAM."

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100


TRÉNINKY

Tyler Patty

tpatty@kam.cz

vedoucí českého kampusu
ForMission College

Žiji v Ostravě se svou manželkou Larou a dvěmi syny, Judah a Asher. Vyrostl jsem jako syn misionářů v České Republice, a po vystudování bakaláře a magistra v oblasti biblistiky a hebrejštiny v USA jsem se vrátil do Česka podporovat mladé vedoucí v církvi skrze tréninky a teologické vzdělávání. Jsem ředitelem kampusu ForMission College v ČR, která nabízí mladým evropským vedoucím akreditovaný britský bakalářský program v oblasti “Teologie, misie, a služby.”

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210371

Ondřej Szturc

oszturc@kam.cz

specialista tréninků

Mám rád církev a záleží mi na tom, aby v církvích byli zdraví vedoucí, kteří přijímají mladé lidi a pomáhají jim využívat jejich potenciál.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771335

Anna Janoušková

ajanouskova@kam.cz

specialistka teologického vzdělávání

Napomáhám osobnímu růstu, rozvoji kritického myšlení a akademických znalostí v oblasti "misiologie" u studentů bakalářského programu na ForMission College. Jsem koordinátorkou multikulturního modulu.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771340

Tyrel Good

tgood@kam.cz

specialista digitalizace


Jakub Vejmělka

jvejmelka@kam.cz

manažer tréninků

Když jsem před léty začínal vést mládež u nás v Brně, prakticky nic jsem o tom nevěděl a neměl jsem nikoho, kdo by v tom stál se mnou a dokázal mi pomoci. I proto mi dal Bůh na srdce tréninky vedoucích mládeží v ČR a přijal jsem roli vedoucího oddělení tréninků v KAM. Pracujeme na překladech a vývoji nových materiálů, školení a dalších tréninkových projektů, které se týkají interního i externího vzdělávání. Přál bych si vidět mládeže a církve, které rostou dovnitř i na venek. Kromě služby v KAM se stále věnuji mládeži v ES Brno, kde jsem také starším, s manželkou Monikou jsme také autoři podcastů Láska a jiné srandy. V dubnu 2020 se nám narodilo první dítě - dcera Rozália Nora.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771314

Klára Břešťáková

kbrestakova@kam.cz

projekt manažerka tréninků

Jsem projektová managerka a nesu nové věci do oblastí materiálů a nových projektů.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční Banky. 

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbolu 7771315


REGIONY

Mat & Amy Hartman

mhartman@kam.cz

region Čechy

Rád piju dobrou kávu a sdílím ji s druhými, také mám rád dobrou zprávu o Ježíši a sdílím ji s lidmi v Jižních Čechách - jsem ambasador dobré kávy a misionář.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012331

Zach & Kara Zegan

zzegan@kam.cz

region Čechy

Ben & Sarah Robertson

brobertson@kam.cz

region Čechy

O mně: 

Ben a Sarah trénují, učí a investují do mladých vedoucích v Ústí nad Labem. Zaměřují se také na regionální učednictví v celém severozápadním regionu. Ben a Sarah jsou nadšeni, že mohou pomáhat naplňovat Velké poslání spolu s mladými vedoucími.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210460

Grek & Kori Strock

gstrock@kam.cz

region severovýchodní Čechy

Greg vede a koučuje mladé vedoucí již od roku 2006. On a jeho manželka Kori milují studování Bible, vedení, koučování a cokoli, co pomůže vybavit mladé vedoucí ke splnění Kristova poslání.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012171

Mark Krupa

mkrupa@kam.cz

region severovýchodní Čechy

Sloužím jako kouč křesťanských vedoucích. Pracuji s muži, kteří slouží mladší generaci.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012121

Kateřina Kocyan

kkocyan@kam.cz

region severní Morava

Leží mi na srdci to, aby lidé v naší zemi slyšeli evangelium a rostli v lásce k Ježíši. Myslím, že nejlepší cesta k tomu, je skrze osobní rozvoj a učednictví. Věřím tomu, že duchovní probuzení začíná v srdci jednotlivců. A právě proto sloužím v misijních týdnech Ignite, skrze které máme příležitost povzbuzovat mladé lidi k misijnímu způsobu života.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771309

Daniel Kocyan

dkocyan@kam.cz

region severní Morava

Rád se věnuji lidem a vidím, jak se na své cestě přibližují k Bohu. Jsem vděčný, že právě tomu se můžu věnovat ve své službě v regionální práci a misijních týdnech Ignite.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771309

Bogdan Lach

blach@kam.cz

region severní Morava

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771313

Brendon & Kayla Wurzel

bwurzel@kam.cz

region severní Morava

Bradley & Lucie Kaspar

bkaspar@kam.cz

region Zlín - Beskydy

Sloužím jako kouč křesťanských vedoucích. Pracuji s muži, kteří slouží mladší generaci.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012121

Tomáš Nevřela

tnevrela@kam.cz

koordinátor EDGE Sports

Mám rád sport a ze zkušenosti se sportovní službou vím, že sport je úžasný most k mladým lidem.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771320

Lucie Nevřelová

lnevrelova@kam.cz

specialista podpory EDGE Sports

Mám ráda sport a ze zkušenosti se sportovní službou vím, že sport je úžasný most k mladým lidem.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771320

Jiří Jedlička

jjedlicka@kam.cz

region Jižní Morava a Vysočina

Rád vyvádím lidi z míry a otřásám jejich vírou - jsem pracovník v regionech.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771322

Michal Soukup

msoukup@kam.cz

region severní Morava

specialista tréninků

O mně:

 

Toužím vidět v českých sborech zdravé mládeže a věřím tomu, že jejich růst hodně záleží na osobnosti vedoucího. Moje role v KAM je poskytovat vedoucím mládeží pravidelnou podporu a pomoc.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771345

 


EXIT

Jan Pospíšil

jpospisil@kam.cz

manažer EXIT

O mně:

 

Miluji Ježíše, lidi, hudbu, kvalitní službu, netradiční formy výuky a improvizaci.  Všechno toto mohu uplatnit jako manažer  EXIT Tour.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771327

Geoff Hammond

ghammond@kam.cz

manažer EXIT Tour

O mně:

Propojovat se se studenty a povzbuzovat je mi přináší radost. Můžu mluvit se studenty o Kristu skrze Exit Toury. Také mohu povzbuzovat a pomáhat našim KAM misionářům v rozvíjení jejich týmu podporovatelů, které ve své službě mají.

Petra Barbořáková

pbarborakova@kam.cz

příprava na službu studiem

O mně:

 

Mám srdce pro mladou generaci a jsem ráda na správném místě.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771336

Jiří Folta

jfolta@kam.cz

specialista EXIT tréninků

Na EXIT tréninku pomáhám mladým lidem v církvích srozumitelně komunikovat o Ježíši s jejich kamarády a poté se jim věnovat, aby zdravě duchovně rostli.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771305

Daniel Pípal

dpipal@kam.cz

specialista EXIT tréninků

Miluji práci s mladými lidmi a rád vidím jejich pokroky. Jsem trenérem v EXIT Touru.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771341

MUSIC & ART

Milan Szturc

mszturc@kam.cz

manažer Fusion

O mně:

 

Jsem živoucím důkazem toho, že mladým lidem mohou efektivně sloužit i lidé, u nichž mládí zcela jistě již dávno proběhlo :-) Pro nejbližší roky si přejeme, aby Fusion mohl existovat v každém kraji naší země. Ne kvůli Fusion samotnému, ale kvůli tomu, co přináší do životů lidí - nejen těch mladých...

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771303.

Filip Szturc

fszturc@kam.cz

specialista propagace Fusion

O mně:

 

Bůh mi dal nadšení a talent pro hudbu a pro mladé lidi. Mým snem je, aby každý Čech měl přístup ke srozumitelnému evangeliu.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771301

Josh Dietz

jdietz@kam.cz

Fusion misionář

O mně:

 

Josh slouží ve Fusion na celostátní úrovni. Pomáhá zakládat nové Fusion sbory a podporovat vedoucí již existujících sborů. Nyní slouží v Havířově, kde si buduje vztahy s mládeží.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771210190


CAMPS 

Landen & Jana Llamas

lllamas@kam.cz

manažeři Camps

O mně:

 

English campy jsou moje srdcovka a díky své práci se můžu podílet na všech kempech v České republice. Organizování a práce s tabulkami mě baví a jsem ráda, že díky tomu můžu usnadňovat práci mládežím, které se mohou pak soustředit na budování vztahů se studenty a neřešit příliš složité administrativní a logistické věci.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771012400

Jonathan Rosen

jrosen@kam.cz

koordinátor internů a STT

O mně:

 

Pracuji v English Camps a zapojuji se do místní práce s mládeží v Ostravě. Učím mladé vedoucí, jak využívat English Camps jako nástroj k srdcím mladých lidí, a připravuji studenty, aby mohli na kempech pomáhat jako letní interni.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771323

Veronika Rosen

 vbalnarova@kam.cz

koordinátor Camps

Jsem vděčná, že skrze službu Camps mohu pracovat s mladými lidmi a pomáhat organizovat kempy v ČR - jsem koordinátorka Camps. 

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771323

Jessica Wurzel

 jwurzel@kam.cz

specialista internů 

O mně:

 

Jessica věří, že mladí lidé jsou učenliví a vášniví. Ráda mentoruje vysokoškoláky ze Spojených států i Čech k hlubšímu poznání Ježíše. Pomáhá trénovat tyto interny, aby posílili české vedoucí mládeží, aby se stali Ježíšovými učedníky.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771330

 

EDGE

Tomáš Toušek

 ttousek@kam.cz

EDGE manažer

O mně:

 

Jsem sportovec celou svou duší a moc si to užívám, předevsím pak ultimate frisbee. Stejně tak jsem cele oddán Pánu Bohu. Propojení těchto dvou rovin vnímám jednak jako přirozenou věc pro sebe, tak i jako Boží zázrak a vedení. 
 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771350

ŠKOLA PRO ŽIVOT

Jan Kuklínek

jkuklinek@kam.cz

garant Školy pro Život

O mně:

 

Mojí velkou touhou je vidět duchovní proměnu ve školách. Velmi si vážím každého křesťanského učitele, lektora vedoucího mládeže, který se věnuje mladým lidem a dává jim naději pro život.

Miluji pohled na život z vrcholků hor a jsme moc rád, že mohu vést tým spolupracovníků v KAM oddělení - Škola pro Život, jehož posláním je podporovat křesťanské učitele a lektory.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771317

Vít Pospíšil

vpospisil@kam.cz

manažer Školy pro Život

O mně:

 

Baví mě organizace projektů, které mají smysl a rád propojuji lidi, kteří mají společné zájmy. Miluji přírodu, sport a dlouhé jízdy autem. Našel jsem poklad v Ježíši a jsem vděčný za svoji manželku a rodinu.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbol 7771338

Dušan Drabina

ddrabina@kam.cz

ředitel EV o.p.s.

Hana Martináková

hmartinakova@kam.cz

zást. ředitele EV o.p.s.
komunikace ŠpŽ

O mně:

 

Toužím vidět proměněnou společnost v ČR, převážně oblast školství.
Mám na srdci podporu pedagogů v jejich práci, proto pracuji jako zástupce ředitele v obecně prospěšné společnosti Etická výchova, jako koordinátor Sítě křesťanských učitelů a zajišťuji komunikaci v oddělení Škola pro Život.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771348

Petra Burdová

pburdova@kam.cz

koordinátor projektu
Komenský 2020

O mně:

V projektu Komenský 2020 se ráda podílím nejen na šíření křesťanského odkazu našeho učitele národů, ale také na aktivizaci mladých lidi ve školách a v církvích k zapojení se do malé či velké změny k lepšímu v naší společnosti. V Daniel hnutí zase sloužím především povzbuzením a podporou křesťanským pedagogům.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u FIO banky.

// Číslo účtu je: 220100734/2010, číslo variabilního symbol 7771349

Jan Hábl

jhabl@kam.cz

vedoucí projektu
Komenský 2020

O mně:

Mým celoživotním tématem je dílo J. A. Komenského - nejen jeho pedagogický rozměr, ale též duchovní, morální, filosofický aj. Působím na Univerzitě v Hradci králové a jsem členem správní rady Etická výchova o.p.s.. Snažím se co nejlépe připravit naše budoucí pedagogy, dost mi na tom záleží, jednou budou učit naše děti. Přednáším a povzbuzuji také pedagogy všeho druhu v rámci Daniel hnutí. Šířím Komenského odkaz skrze různé projekty, aktuálně Komenský 2020, Úcta k životu, Centrum pro studium a rozvoj charakteru aj.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u FIO banky.

// Číslo účtu je: 220100734/2010, číslo variabilního symbol 7771329

Jan Rokosz

jrokosz@kam.cz

specialista projektu Komenský 2020

O mně:

 

Komenského myšlenky mě vždy fascinovaly. O to větší mám radost, že můžu být součástí projektu, který má potenciál přinést změnu do naší společnosti, propojit školy a církve a zasáhnout evangeliem mladé lidi. Jsem asistent manažera projektu Komenský 2020.

 

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbol 7771318

Miriam Paszová

mpaszova@kam.cz

manažer vzdělávání ŠpŽ

 

O mně:

 

Miluji lidi "velké i malé", ráda se s nimi sdílím a předávám informace a zkušenosti, které pokládám za důležité a inspirativní. Zastřešuji v rámci KAM programy Duchovního dědictví. Jedná se o oblast témat, ve kterých nám generace před námi zanechaly své morální, etické a duchovní hodnoty. Mladí lidé si tak mohou uvědomit a utřídit základní životní hodnoty člověka, jako je úcta, láska, odpuštění, pravda, svoboda. Spolupořádám a koordinuji vzdělávací akce pro křesťanské lektory a učitele. Usiluji o to, aby mohli rozšiřovat svoje pole působnosti, a připravuji půdu pro jejich osobnostní rozvoj. Pracuji jako manažer vzdělávání Škola pro Život a jako lektor Duchovního dědictví na základních a středních školách.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771321

Samuel Húšť

shust@kam.cz

koordinátor Školy pro Život

 

Mám rád mladé lidi a jsem nadšen, když vidím, jak dělají pokroky a sdílejí své životy s lidmi kolem sebe. Baví mně organizovat projekty. Jsem koordinátor oddělení Škola pro život a mentor pro Jižní Moravu.

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771310

Jana Řezníčková

jreznickova@kam.cz

lektorka a koordinátorka

Školy pro život

KANCELÁŘ

Kateřina Kabut

kkabut@kam.cz

HR manažer

O mně:

 

Ráda sloužím mladým lidem skrz Biblické skupinky a Fusion službu v našem městě. Zároveň mám ráda organizaci a podporu ostatních misionářů. Proto pracuji jako HR manažer v KAM. Abych mohla podporovat službu mladým lidem po celé České republice.

 

 

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. // // Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771319

Radoslava Šticová

rsticova@kam.cz

finanční manažer

O mně:

Pán mě vybavil dovedností vyznat se ve financích a zároveň také touhou, aby se mladým lidem tady v České Republice hlásalo pravdivé evangelium v láskyplné atmosféře pokoje. V KAM se mi podařilo spojit obojí a navíc jsem dostala bonusem partu skvělých a nadšených lidí.

 


 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771346

Veronika Jiříková

vjirikova@kam.cz

účetní, specialista PPS

O mně:

 

V kanceláři KAM mám na starost administrativní zázemí organizace, privátní podnikovou síť T-Mobile a část účetnictví.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100

Noemi Bednarzová

nbednarzova@kam.cz

administrativa

O mně:

 

Miluji práci s mladými lidmi, rovněž miluji tabulky, čísla. Proto zajišťuji adminitrativní zázemí v kanceláři KAM čímž podporuji ostatní misionáře.


// Podpora:
 Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771302

KOMUNIKACE, IT

Pavlína Bujoková

pbujokova@kam.cz

manažer Komunikace KAM

O mně:

 

Komunikaci vnímám jako více strannou interakci. Pokud informace zůstanou jen u zdroje, nemá práce s lidmi smysl. Jako manažer komunikace přicházím se strategickými plány, jak efektivně komunikovat a reagovat na potřeby našich cílových skupin. Žijeme v době, kdy je každý z nás zahlcen obrovským množstvím informací. O to více vnímám, že by vše mělo být pečlivě promyšlené.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbolu 7771307

Jiří Hoffmann

jhoffmann@kam.cz

specialista designu

O mně:

 

Rád hledám kreativní způsoby, jak vizuálně komunikovat s mladými lidmi a o mladých lidech dneška a jak jim jasným a srozumitelným způsobem přiblížit aktivity a služby KAM. Jsem specialista designu.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Komerční banky.

// Číslo účtu je: 19-9034550247/0100, číslo variabilního symbolu 7771312

Filip Hradil

fhradil@kam.cz

IT specialista

O mně: 

 

Mám rád, když všem v KAM stále fungují okna, a já jsem ten, kdo je neustále maže a seřizuje - jsem IT specialista.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771100

Josh Nelson

jnelson@kam.cz

fundraisingový kouč

O mně: 

Opustil jsem Havaj, abych přijel do ČR pracovat s mladými lidmi a pomáhat budovat nové mladé vedoucí.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771304

KC MALENOVICE

Radek Hlavsa

reditel@malenovice.com

ředitel KC Malenovice

O mně:

 

Rád pečuji o druhé a se skvělými spolupracovníky, smyslem pro humor a nádherným výhledem z kanceláře Konferenčního centra Malenovice mi v tom nic nezabrání.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky.

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771400

Martina Lachová

provozni@malenovice.com

provozní KC Malenovice

O mně:

 

Hledám v lidech potenciál a snažím se ho rozvinout na maximum. Jsem provozní Konferenčního centra Malenovice.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771400MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍCI
(Josiah Venture)

Fanny Dinh Minh

fdinh@josiahventure.com

JV Edge Sports

Jsem velmi soutěživý člověk, který miluje nejvíce týmové sporty. Proto jsem nadšená, že mohu být součástí Mezinárodní služby Edge Sports, jejímž cílem je především pomoci vedoucím a trenérům, jak dobře motivovat, neustále věřit a vkládat životní hodnoty do srdcí mladých lidí. Nejde nám jenom o to, jak hrají na hřišti, ale především v životě.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771339

Kateřina Tichá

kticha@josiahventure.com

JV Communications Team

Mám ráda kreativitu, zorganizované a uspořádané věci, ale také mě baví komunikace s lidmi. Proto jsem šťastná tam, kde jsem - mezinárodní JV Communications Team, který má možnost z pozadí pohánět Boží hnutí mezi mladými lidmi, které je rozšířené už po 14 zemích Evropy a pomáhat jej kreativně zachytit a sdílet s ostatními, třeba jako jste vy.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771344

Terry & Hanka English

tenglish@josiahventure.com

JV Fusion

Jan Kabut

hkabut@josiahventure.com

JV Communications Team

Sloužím mladým lidem v našem městě skrz Fusion, Biblické skupinky a v místním sboru. Skrze grafickou práci podporuji ostatní misionáře ve všech 14 zemích Evropy, kde Josiah Venture působí.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771319

Tomáš Zářický

tzaricky@josiahventure.com

specialista komunikace s UK sbory

Jsem velmi soutěživý člověk, který miluje nejvíce týmové sporty. Proto jsem nadšená, že mohu být součástí Mezinárodní služby Edge Sports, jejímž cílem je především pomoci vedoucím a trenérům, jak dobře motivovat, neustále věřit a vkládat životní hodnoty do srdcí mladých lidí. Nejde nám jenom o to, jak hrají na hřišti, ale především v životě.

 

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771326

Marek & Kseniya Duškovi

kduskova@josiahventure.com

JV Communications Team

Kseniya a Mára oba poznali Ježíše na letním kempu Josiah Venture v roce 2012. Kseniya na Ukrajině a Mára v Česku. Potom v roce 2017 se spolu seznámili na Media Academy a rok potom se vzali. 

Hned po svatbě oba začali sloužit v Josiah Venture. Nejdříve ve službě Exit Tour a pak se postupně jeden po druhém přesunuli do komunikačního týmu Josiah Venture, kde až do teď slouží. Kseniya jako administrátorka už od března 2019 a Mára jako fotograf od prosince téhož roku. Oba jsou velmi vděčni za příležitost pracovat JV na plný úvazek. 

Mají velkou radost, že pracují v týmu, který dokumentuje a komunikuje, co Bůh dělá v celé střední a východní Evropě. 

Oba, Mára i Kseniya poznali Boha na kempu Josiah Venture a nyní zde oba pracují, jako důkaz ovoce této organizace, aby mohli další poznat Boha a následovat jej.

Martina Pixová

mpixova@josiahventure.com

Conference Director & Executive admin team leader

// Podpora: Finanční dar můžete poslat na náš účet vedený u Fio Banky. 

// Číslo účtu je: 2200100734/2010, číslo variabilního symbolu 7771324