O NÁS

 

Křesťanská akademie mladých, z. s. (KAM) je organizace
s celorepublikovým dosahem zaměřená na mladou generaci.

 

Spolupracuje s církvemi, organizacemi a školami v různých městech a regionech ČR a pomáhá jim v práci s mladými lidmi v jejich okolí.

 

KAM byl založen v roce 1997 jako občanské sdružení a od roku 2014 pokračuje ve své činnosti coby zapsaný spolek. KAM je nestátní nezisková a necírkevní organizace.

67

členů

90

pracovníků, misionářů
a partnerů

 

 

akreditace Ministerstva vnitra

v oblasti dobrovolnické služby

 

VEDENÍ KAM

Ředitel je výkonným orgánem spolku, kterého volí Správní rada. Ředitel a Zástupci ředitele jsou statutárními orgány.

 

Ing. Dušan Drabina

Ředitel KAM

Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.

Zástupce ředitele

Mgr. Kevin Dickson

Zástupce ředitele

SPRÁVNÍ RADA


Mgr. Jiří Unger

Předseda Správní rady

Mgr. Dave Patty

člen Správní rady

Janette Oubrechtová

členka Správní rady


Valdemar Walach

člen Správní rady

Petr Húšť

člen Správní rady

Ing. Jan Viktorin

člen Správní rady


Martin Penc

člen Správní rady


 

CHCI VÍCE INFORMACÍ O KAM, z. s.

stanovy // výroční zpráva

pracovníci (medailonky)

 

file-4741

HISTORIE

// Na co navazujeme?

 

Kořeny KAM sahají do roku 1990, kdy skupina mladých lidí pod vedením Vladka Lipuse začala ve sboru CB Horní Suchá pořádat anglické kempy a víkendové pobyty. Tyto aktivity jim umožnily kontakt s různými misionáři ze západu a posléze se skupinou pastorů mládeže, kteří vnímali povolání pomáhat církvi ve východní Evropě.

 

V listopadu 1993 se do České republiky přestěhovali Dave a Connie Patty, sloužící v rámci rodící se Josiah Venture, se svou rodinou, a na začátku roku 1994 se k nim připojili Ken a Andrea Pitcher s rodinou. Společně s vedoucími mládeže z CB Havířov, CB Ostrava a původním týmem kolem Vladka Lipuse začali pracovat na přípravě programů, které by přitáhly mladé lidi.

 

V roce 1994 tento tým vedl první anglický kemp, kterého se zúčastnilo okolo 70 mladých lidí. Brzy nato začal v Havířově fungovat klub mládeže zvaný „Koinonia“. Aktivity pro mládež se začaly rozvíjet také v Ostravě.

 

Do roku 1997 uspořádal tento tým 11 anglických letních kempů, připravil 30 vedoucích ve „Škole vedoucích mládeží“ a vedl tréninkové dny pro týmy vedoucích mládeží pod názvem „Pracovní dny týmů“. Jako zázemí pro podporu této práce bylo zakoupeno rekreační středisko v Malenovicích, které bylo následně přebudováno na moderní konferenční centrum.

 

Dne 2. srpna 1997 byl KAM oficiálně zaregistrován jako občanské sdružení zastřešující tuto práci. Zakládajícími členy výboru byli Dave Patty, Vladek Lipus a Ken Pitcher. 

MILNÍKY KAM

 

1993 misionáři Dave a Connie Patty (z rodící se Josiah Venture) přicházejí do Havířova
1994 první English camp
1996 pořádání programů Škola vedoucích mládeží; Pracovní dny týmů
1997 založení občanského sdružení KAM (V. Lipus, D. Patty a K. Pitcher)
1998 koupě zchátralého hotelu v Malenovicích; vzdělávací program pro vedoucí - Stáž
2001 dokončení rekonstrukce Hotelu a konferenčního centra KAM

2002 založení JV NFP, KAM s ní vstupuje formálně do spolupráce (Covenant Agreement)
2006 vysílání EXIT 316 - historicky 1. křesťanského pořadu pro mládež na ČT
2007 přesun sídla KAM do zrekonstruované vily ve Frýdlantu
2008 vysílání EXIT 316 Mise; projekt EXIT Tour
2009 zahájení hudební služby Fusion
2010 spoluzaložení Etická výchova, o.p.s. (pomoc se zaváděním EtV do škol)
2012 vznik nové formy stáže pro vedoucí – Journey

2013 English campy s rozšířeným programem (multicampy, sport/hudba/workshopy)
2014 dokončení výstavby 5 roubenek ve spodní části areálu Hotelu; transformace KAM na spolek

2015 přestěhování kapely Divine Attraction do ČR; nové KAM logo a vizuální styl

2016 změna stanov a struktury vedení (Správní rada a Ředitel); rozvoj práce na školách pod službou Škola pro život; rozšíření nabídky Vzdělávání - RiseUp 

file-4772

Josiah Venture

 

KAM je členskou organizací mezinárodní skupiny
Josiah Venture, která sdružuje země spojené stejným posláním v práci s mládeží ve Střední a Výchovní Evropě. Mateřská a řídící organizace Josiah Venture NFP má sídlo v USA.