file-12293

Miriam Paszová

Miluji lidi "velké i malé", ráda se s nimi sdílím a předávám informace a zkušenosti, které pokládám za důležité a inspirativní. Zastřešuji v rámci KAM programy Duchovního dědictví. Jedná se o oblast témat, ve kterých nám generace před námi zanechaly své morální, etické a duchovní hodnoty. Mladí lidé si tak mohou uvědomit a utřídit základní životní hodnoty člověka, jako je úcta, láska, odpuštění, pravda, svoboda. Spolupořádám a koordinuji vzdělávací akce pro křesťanské lektory a učitele. Usiluji o to, aby mohli rozšiřovat svoje pole působnosti, a připravuji půdu pro jejich osobnostní rozvoj. Pracuji jako manažer vzdělávání Škola pro Život a jako lektor Duchovního dědictví na základních a středních školách.

Finanční dar můžete posílat na účet vedený u Fio banky:

 

ČÚ: 2200100734/2010

VS: 7771321

Můžete také podpořit online:

Kontaktovat Miriam

 

Napište Miriam email prostřednictvím formuláře.

Jméno:
Váš e-mail:
Předmět:
Zpráva: