file-8303

NAŠÍM POSLÁNÍM JE

PŘIPRAVIT MLADÉ VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ

KRISTOVA POSLÁNÍ SKRZE MÍSTNÍ CÍRKEV

 

NAŠE CÍLE

Usilovat o ochranu a rozvoj mladých lidí

a naplňování jejich fyzických, duševních, duchovních a společenských potřeb.

Šířit mezi mladými lidmi znalost Bible

a motivovat je k uplatňování křesťanských principů a hodnot v jejich životech.

Rozvíjet charakter, pevný morální základ, iniciativnost a vůdčí schopnosti mladých lidí.